КОМПЮТЪРНА ИГРА - ГРУПА 2
от 7 до 11 години
КОМПЮТЪРНА ИГРА - ГРУПА 3
от 12 до 17 години