КОМПЮТЪРНА ИГРА - ГРУПА 2
от 7 до 11 години
Прочетете внимателно въпросите и изберете отговора, който сметнете за верен:
1. Пеликанът е:
а/ птица
б/ бозайник
в/ влечуго
2. Колко време се мътят яйцата на пеликана?
а/ 2 седмици
б/ 30 дни
в/ 9 месеца
3. Блестящият ибис има:
а/ извит и дълъг клюн
б/ муцуна
в/ малка уста
4. Коя е птицата с най-голям клюн?
а/ щъркел
б/ чапла
в/ пеликан
5. На коя птица през размножителния период клюнът е тъмен?
а/ лопатарка
б/ голяма бяла чапла
в/ голям корморан
6. Коя птица лети ниско над земята?
а/ блестящ ибис
б/ врабче
в/ земеродно рибарче
7. Кой представител на семейство „Патицови“ носи още името „белоочка“?
а/ къдроглав пеликан
б/ белоока потапница
в/ гъска
8. При кои птици яйцата се мътят от двамата родители за 25 денонощия?
а/ лопатарка
б/ белоока потапница
в/ щъркел
9. Коя птица се суши с разперени крила след гмуркане?
а/ пеликан
б/ голям корморан
в/ лопатарка
10. През коя година ПР „Сребърна“ е обявен от ЮНЕСКО за резерват със световно значение?
а/ 1999 г.
б/ 1983 г.
в/ 2007 г.
Кой съм аз?
Птица от сем. Пеликанови. Една от най-едрите летящи птици, с най -голям клюн . Има кожна торба, в която помества уловената риба. Костите и имат множество кухини пълни с въздух, което ги прави леки без да намалява здравината им.
а/ къдроглав пеликан
б/ голям пъстър кълвач
в/ голям пъстър кълвач
ГРЕШЕН ОТГОВОР!
Верният отговор е
затвори